Goud afgepakt door de overheid

Maar weinig beleggers in edelmetaal weten dat de Nederlandse overheid bij wet de bevoegdheid heeft om uw goud te vorderen alsof er geen eigendomsrecht bestaat.

Ik citeer uit de Noodwet Financieel Verkeer uit 1978, artikel 26, en wel dat gedeelte wat betrekking heeft op goud: Onze Minister is bevoegd (…) voorschriften te geven (…) ten aanzien van het vorderen van gouden munten, fijn goud, alliages van goud  (onbewerkt of halffabricaat) en buitenlandse activa van ingezetenen.

Deze wet is boven alle andere wetten gesteld die uw bezit juist moeten beschermen.

Wat opvalt is dat in deze bepaling met geen woord wordt gerept over zilver. Het is ook niet waarschijnlijk dat indien de overheid zich genoodzaakt voelt te nationaliseren naast goud ook zilver zal gaan opeisen van haar ingezetenen.

Ook een dikke kluisdeur zal uw goud niet tegen de overheid kunnen beschermenNiet alleen omdat er geen wettelijke basis hiervoor is, maar ook omdat het logistiek een hoop gedoe is om zoveel edelmetaal in beslag te nemen.

Al die zilveren soeplepels, schalen, ringen, broches, messen en uiteraard de miljoenen zilveren guldens en tientjes moeten dan ook nog goed worden opgeborgen in veilige pakhuizen en kluizen zodat ze niet worden beschadigd of geroofd. Om van de administratie nog maar te zwijgen.

Als u denkt: mooi dan breng ik mijn gouden “edelbezit” onder bij het machtigste land ter wereld, de Verenigde Staten, dan kunt u bedrogen uitkomen. Want uitgerekend dat land heeft onder leiding van president Roosevelt in 1933 alle ingezetenen opgedragen hun goud in te leveren bij de Federal Reserve. Zover is het in Nederland nog niet gekomen.

In 2011 heeft De Nederlandsche Bank wel ingegrepen bij de pensioenfonds voor de Glasfabrieken, omdat ze teveel goud hadden ingekocht. DNB vond dat daarmee een te groot investeringsrisico werd genomen, ook al kon het pensioenfonds bewijzen dat hun investering meer in waarde was gestegen dan hun andere beleggingen.  

Men werd vervolgens via de rechter gedwongen een groot deel van hun goudreserves te verkopen. Maar wat hadden ze dan moeten doen? Staatsobligaties kopen - van Griekenland?  Zie ook: Goud of zilver kopen? / Volg mij op Facebook / Ik op Google Plus